Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển

Miền phí vận chuyển toàn quốc

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Curcumin 95%

500,000đ
Thành phần: Curcuminoid 95%  Ứng dụng: Curcumin được dùng để sản xuất Nanocurcumin, làm nguyên liệu…
Mua ngay