tin tức sự kiện

Giới thiệu

<h4>Sản phẩm Nanocurcumin Nature Vietnam được nghiên cứu và phát triển từ Đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dựa trên những tiến bộ về công nghệ Nano, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm Nanocurcumin, giúp cho việc hấp thu được tốt hơn, tăng cường tính khả dụng của Curcumin.</h4> xem chi tiết

sản phẩm